PP logo

POUL PETERSEN

Elektronik design og prototype udvikling.


Dette er nogle udvalgte eksempler på programmer jeg har udviklet til eget brug, med salg for øje eller udfra kundespecifikationer.
Eksemplerne omfatter et Audio Precision System One (S1.EXE) procedure opdateringsprogram - PP type APVERS, et bidirektionelt interface mellem Audio Precisions System One (S1.EXE) audio test system og Microsims PSpice kredsløbssimulator - PP type APXPS, et program til demonstration af en ny type lydbånd på en udstilling.
Indhold

Audio Precision programmer
Audio Precision procedure opdateringsprogram, PP type APVERS
APVERS er et DOS program, der opdaterer et helt bibliotek af Audio Precision System One (S1.EXE) procedure filer til en ny version. Filer i et bibliotek, der opfylder søgekriteriet (f.eks. *.PRO), læses af programmet, og de filer der har en S1 header (PROCEDUREv) får deres versionsnummer opdateret, samtidigt med at en kopi af den oprindelige fil gemmes under et nyt navn.
For at reducere chancen for at opdatere procedure filer, der kan være inkompatible med en ny version af S1.EXE, indeholder APVERS en keyword scanner, der kan søge efter op til ti forskellige keywords (f.eks. PANEL/R). APVERS rapporterer alle forekomster af de valgte keywords og kan undlade at opdatere procedurer der indeholder keywords.
Audio Precision System One / Microsim PSpice interface, PP type APXPS
APXPS er et DOS baseret bidirektionelt interface mellem Audio Precision System One audio test system og Microsims PSpice kredsløbssimulator.
Programmet tillader brugen af en kombination af beregnede og målte data i enten System Ones eller PSpices arbejdsmiljø.
Beregnede data kan overføres til S1.EXE og bruges som reference for målinger eller som data for målegrænse filer.
Målte data kan overføres til PSpice og danne grundlag for realistiske modeller af komplekse komponenter som f.eks. højttalere.
APXPS består af de 3 programmer AP2PS, PS2AP and SPMODEL.

AP2PS konverterer 2 eller 3 data rækker fra en S1.EXE ASCII data fil til de følgende tabeller for brug i en PSpice kredsløbsfil:
E<name><+node><-node> TABLE (<expression>) = data
E<name><+node><-node> FREQ (<expression>) = data
G<name><+node><-node> TABLE (<expression>) = data
G<name><+node><-node> FREQ (<expression>) = data
I<name><+node><-node> PWL data
V<name><+node><-node> PWL data
AP2PS kan læse alle de måleenheder, der benyttes i S1.EXE.

PS2AP læser AC, DC, Noise, Transient, Monte Carlo eller Worst Case data for en eller to variable fra en .PRINT liste i en PSpice fil og konverterer disse data til en S1.EXE ASCII data fil.
PS2AP kan skrive ASCII data filer med alle de måleenheder, der bruges i S1.EXE.

For at opnå maksimal fleksibilitet, kan AP2PS og PS2AP konvertere enhver input måleenhed til enhver output måleenhed (f.eks Hz til V). Enheder som % eller dB omregnes selvfølgeligt. Programmerne accepterer filer med op til 13000 data punkter.

SPMODEL genererer en PSpice model for en højttaler udfra målte data.
Modellen kan indeholde målte data for:
  • Svingspole impedans niveau.
  • Svingspole impedans fase.
  • Akustisk udgangssignal niveau.
  • Akustisk udgangssignal fase.
APWIN utility programmer
APWIN utility programmerne indeholder APXPS programmerne i versioner til Audio Precisions APWIN software. Se APWIN programmer for en detaljeret beskrivelse.
Demonstrations program
Demonstrations måle program til en udstilling
Denne demonstration fremhæver fordelene ved en ny type analog lydbånd ved at sammenligne dets data med en etableret industri standard båndtype. Måleopstillingen er opbygget af en Audio Precision System One audio analysator, en topklasse båndoptager, et lille betjeningspanel til brug for udstillingens gæster og en PC med en 17" skærm. PCen styrer System One, båndoptageren og betjeningspanelet. Prøver af de to båndtyper ligger på båndoptageren og måleprogrammet holder styr på hvilken type der aktuelt måles på. Opstillingen måler et FFT spektrum på en 1 KHz sinus, 3. harmonisk forvrængning versus amplitude eller A vejet støj på de to båndtyper. Måleresultaterne for de to båndtyper vises grafisk på skærmen til sammenligning. På betjeningspanelet vælges mellem FFT spektrum test, 3. harmonisk forvrængningsmåling, støjmåling, automatisk programafvikling eller stop. Alle målte data sammenlignes løbende med grænseværdier så man undgår at testen kører med nedslidte bånd. Når en måleværdi overskrider den fastlagte grænse, alarmerer programmet personalet på standen om at der skal skiftes bånd.
V Line
Produkt udvikling
Printoplæg
Reparationer
V Line
Hi-Fi produkter
PA produkter
Indspille & studie udstyr
Programmer
Test & måle udstyr
Diverse
Spacer

Poul Petersen, C/Faya 14, 35120 Arguineguín, Las Palmas, Spanien.
Tel/Fax: (+34) 928 152 807, Skype: poul.petersen.gc.
http://www.poulpetersen.dk, E-mail: pp@poulpetersen.dk
Copyright © Poul Petersen 1998 - 2015. Valid HTML 4.0!