PP logo

POUL PETERSEN

Elektronik design og prototype udvikling.


Dette er nogle udvalgte eksempler på produkter som jeg har været involveret i at udvikle, producere eller modificere for forskellige fabrikanter.
Eksemplerne omfatter automobil subwoofer forstærker, critical speed indikator til hurtigfærger, optoisolator til Philips IIC-bus serielt interface, logaritmisk ensretter med stort dynamik område, low power fotocelle med moduleret infrarødt lys, styring til motoriseret lampe, telefonsvarer med udvendig båndoptager, telefonhybrid til radio studie, transformator balanceret audio indgangstrin med ekstremt lav forvrængning.
Indhold

Automobil subwoofer forstærker
Forstærkeren er opbygget omkring et dynamisk selvcentrerende bro kredsløb, så dens udgangsspænding kan svinge næsten helt ud til strømforsyningen når den forsynes fra en ureguleret forsyning. Udgangseffekten er 115 W i en 0.5 ohm belastning med 12 V forsyningsspænding. En anden usædvanlig egenskab er et tomgangsstrømforbrug på 10 mA over temperaturområdet -40 C til 85 C.
Jeg har udviklet kredsløbet og printet samt fremstillet og afprøvet en prototype.
Critical speed indikator til hurtigfærge
Moderne passagerfærger sejler med stadigt højere hastigheder, og dette forårsager nogle høje hækbølger, som kan være meget generende for det omliggende miljø. Hækbølgernes højde afhænger af færgens hastighed og vanddybden. Ved en bestemt hastighed, har hækbølgerne en maksimum højde, men denne aftager hurtigt både ved højere og lavere hastigheder. Critical Speed indikatoren beregner hvor langt den aktuelle hastighed er fra denne kritiske hastighed og viser dette på et LED meter. Critical Speed indikatoren får sine data fra skibets GPS system og dets ekkolod i form af RS-232 signaler iht. NMEA 0183 protokollen. Critical Speed indikatoren er opbygget omkring en PIC mikroprocessor der afkoder de to NMEA 0183 signaler, udfører de nødvendige beregninger og trækker displayet.
Jeg har udviklet kredsløbet, printet og mekanikken, udviklet en PC styret afprøvningsprocedure samt fremstillet og afprøvet et antal enheder.
Optoisolator for Philips I²C-bus serielt interface
Optoisolator for Philips I²C-bus serielt interface, PP type II01
Ved design af audio udstyr er det ofte ønskværdigt at bruge en PC til at emulere udstyrets mikrokontroller så det er nemt at afprøve nye funktioner. Mange af de specielle ICer, der bruges til audio, har et interface som er kompatibelt med Philips I²C specifikationen og kan styres fra en PC med et I²C kort.
Den støj, der frembringes af en PC, overføres ofte til prøveopstillingen og forhindrer at der kan foretages målinger på denne, eller i nogle tilfælde (primært med FM tunere) forhindrer at opstillingen virker. Disse støjproblemer kan løses ved at indsætte en galvanisk adskillelse mellem PCen og prøveopstillingen.
PP II01 datablad
Logaritmisk ensretter med stort dynamikområde
Jeg har udviklet denne ensretter til brug i en kombineret kompressor, ekspander og noise gate med feed forward control.
Ensretteren er opbygget omkring et enkelt log element, der er placeret foran ensretterkredsløbet for at reducere gain-bandwidth kravene til op-amp'en i ensretteren. Kredsløbet har en 1 dB nøjagtighed fra -70 dBu (250 µV) til +20 dBu (7.75 V) i frekvensområdet fra 1 Hz til 20 kHz.
Low power fotocelle med moduleret infrarødt lys
Denne fotocelle er bruges til at tælle antallet af besøgende, der passerer gennem porten til et fuglereservat.
Fotocellen er baseret på en detektor, der er meget følsom for korte infrarøde lyspulser og som på samme tid er ufølsom over for omgivelsesbelysningen, således at detektoren fungerer i direkte sollys. Dette er opnået gennem omhyggeligt elektronik design i stedet for med dyre optiske komponenter. Strømbesparelsen er opnået ved at transmittere lys med en meget lav duty-cycle -en 10 µS puls transmitteres hver 200 mS.
IR senderen er en separat enhed der strømforsynes og styres fra modtageren. For at lette installationen, er styresignalet til senderen overlejret på forsyningsspændingen så der kun skal trækkes 2 ledninger mellem sender og modtager.
IR fotodiode forstærkeren er et båndpas filter design med en transresistans på 3 V/A ved DC og 60 MV/A ved 1 MHz.
Kredsløbet styres med en PIC mikrokontroller og en 200 mS timer. Mikrokontrolleren er normalt i sleep mode for at spare strøm. Hvert 200 mS sender timeren en interrupt til mikrokontrolleren, som så lægger forsyningsspænding på detektoren, venter på at detektoren er klar (ca. 1 mS), sender et trigger signal til senderen og kontrollerer om modtageren opfanger pulsen. Hvis IR signalet er blevet afbrudt siden sidste puls, øger mikrokontrolleren sin tæller med en.
Når porten til fuglereservatet er lukket, afbrydes alle kredsløbene og strømforbruget falder fra 1.5 mA til 70 µA.
Styring til motoriseret lampe
Lampen blev brugt til at tiltrække opmærksomheden til et butiksvindue. Denne lille 4 kanal styring monteres bag på lampen og strømforsynes fra denne. En PIC mikrokontroller og en 4 kanals DAC styrer iris, farve, lampeposition og gobo. En tilfældigheds generator er lavet ved at benytte et kulbane potentiometer i én af to timere.
Telefonsvarer med ekstern båndoptager
Telefonsvareren optager indkomne beskeder på en ekstern båndoptager for at kunne optage i meget lang tid. Båndoptageren styres via et fjernbetjenings interface eller ved at tilslutte netspænding når optagelse skal begynde. En af 4 elektronisk lagrede beskeder kan afspilles for at besvare indkomne opkald. Alle telefonsvarerens indstillinger gemmes i EEPROM for at sikre at systemet kører videre efter et strømudfald.
Jeg har udviklet kredsløbet, printet og softwaren og udviklet en PC styret afprøvningsprocedure samt afprøvet 60 stk.
Transformator balanceret audio indgangstrin
Transformatoren, der er koblet som strømtransformator, er belastet med en negativ modstand af samme værdi som transformatorens trådmodstand, så feltet i kernen er tæt på 0. Kredsløbet reducerer transformatorens nedre grænsefrekvens (defineret ved maksimum acceptabel forvrængning) med op til 2 dekader.
Et eksempel på de data der kan opnås med dette kredsløb med en EI 19/5 transformator kan ses i
PP IA18 datablad
V Line
Produkt udvikling
Printoplæg
Reparationer
V Line
Hi-Fi produkter
PA produkter
Indspille & studie udstyr
Programmer
Test & måle udstyr
Diverse
Spacer

Poul Petersen, C/Faya 14, 35120 Arguineguín, Las Palmas, Spanien.
Tel/Fax: (+34) 928 152 807, Skype: poul.petersen.gc.
http://www.poulpetersen.dk, E-mail: pp@poulpetersen.dk
Copyright © Poul Petersen 1998 - 2015. Valid HTML 4.0!